- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

نتایج انتخابات شورای شهر فیروزان نهاوند اعلام شد

به گزارش صدای نهاوند:

آقایان محمد لرستانی – علی معصومی – احمدرضا کریمخانی – نورعلی خزایی  و مومنعلی خزایی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر فیروزان انتخاب شدند.

شمارش آرا سایر کاندیدها به شرح زیر می باشد.

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تعداد رای

وضعیت داوطلب

۱

محمد

لرستانی

کرم الله

۱,۶۱۲

عضو اصلی شورا

۲

علی

معصومی

سهراب

۱,۵۹۹

عضو اصلی شورا

۳

احمدرضا

کریمخانی

محمدرضا

۱,۲۸۳

عضو اصلی شورا

۴

نورعلی

خزائی

محمد

۱,۲۳۲

عضو اصلی شورا

۵

مومنعلی

خزائی

محمد کریم

۱,۱۲۷

عضو اصلی شورا

۶

شکرالله

سلگی

یداله

۹۸۹

عضو علی البدل شورا

۷

احد

خزائی

نورعلی

۹۷۲

عضو علی البدل شورا

۸

علی

خزایی

فتح اله

۷۴۴

عضو علی البدل شورا

۹

داود

خزائی

جانعلی

۵۸۷

عدم انتخاب

۱۰

آیت اله

مالمیر

جعفر

۵۲۸

عدم انتخاب

۱۱

احمد

براری

محمود

۲۰۷

عدم انتخاب

۱۲

علی

سنجری

علی خان

۹

عدم انتخاب