- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

فروشندگان صنوف نهاوند باید قیمت کالا ها را درج کنند

بیژن ترابیان در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور ،فروشندگان صنوف گوناگون موظف به درج قیمت برروی کالا و یا نصب قیمت خدمات در محل کسب خود می باشند.

ترابیان گفت: بازرسان اصناف و مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف در نصب نکردن برچسب قیمت کالا و استفاده نکردن از تابلو نرخ خدمات در محل کسب و حرفه ویا درج قیمت به نحوی که برای مراجعین قابل رویت نباشد مراتب را به اداره صنعت معدن تجارت ،اداره تعزیرات حکومتی ویا دادستانی شهرستان نهاوند گزارش تا برخورد لازم با متخلفین صورت پذیرد .