- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

مدیریت بحران باید به وزارتخانه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، ولی اله سیاوش معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار نهاوند در جلسه ستاد بحران اظهار کرد : متاسفانه در کشور پست سازمانی مدیریت بحران وجود ندارد.

سیاوش با بیان اینکه قانون مدونی در کشور برای مدیریت بحران وجود ندارد، گفت: یکی از الزامات مهم تبدیل مدیریت بحران به وزارتخانه است.

وی بیان کرد: اعتباری در مجلس برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز مدیریت بحران در نظر گرفته نشده است.

ولی اله سیاوش بیان کرد: پیش بینی و داشتن برنامه و هدف در وقوع بحران می تواند از شدت این سوانح جلوگیری کند.

وی در ادامه افزود : آمادگی و داشتن سناریو در مقابل وقوع بحران ها از جمله فعالیت های اساسی در قالب چرخه مدیریت بحران است.

معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار با بیان اینکه نهاوند رتبه اول کشور در حوزه مقاوم سازی مسکن روستایی را دارد، گفت: شهرداری باید نسبت به تخریب و ایمن سازی خانه های قدیمی مخروبه و رها شده در منطقه بافت فرسوده دوخواهران، پای قلعه و شیخ منصور اقدام کند.