- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

سه روستای نهاوند با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند، آیت شیراوند اظهار داشت: سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی، آب آشامیدنی هشت روستا در این شهرستان با تانکر تامین می شد که امسال به لطف الهی این تعداد به سه روستا که تعداد جمعیت آنها زیر ۲۰ خانوار می باشد کاهش یافته است .
وی کمترین میزان آبرسانی روستایی با تانکر را در استان متعلق به نهاوند عنوان کرد و افزود: در حال حاضر کمترین میزان آبرسانی به روستاها در سطح استان مربوط به نهاوند می باشد که البته این مساله نباید باعث شود که در مصرف آب صرفه جویی صورت نگیرد.
وی اضافه کرد : با وجود بارشهای مناسب در این شهرستان نظر به افت شدید آبهای زیر زمینی در سالهای اخیر از مشترکان روستایی انتظار می رود که ضمن کنترل مصرف آب از کاشت سبزیجات و شستن احشام در منزل به صورت جدی خوداری نمایند .
مدیر آبفای روستایی نهاوند به مراکز تامین آب آشامیدنی روستاهای نهاوند اشاره کرد و گفت: به منظور تامین آب آشامیدنی روستایی هشت مجتمع آبرسانی در سطح شهرستان ایجاد شده که این مکانها از لحاظ فنی و بهداشتی از استانداردهای لازم برخوردار می باشند .
وی از آماده سازی مجتمع آبرسانی گاماسیاب به عنوان بزرگترین مجتمع شهرستان یاد کرد و گفت: در حال حاضر برای راه اندازی مجتمع گاماسیاب نقاط آسیب پذیر شناسایی شده و بسترهای اجتماعی آن نیز فراهم گردیده است که با اقدامات انجام شده بخشی از آن در حال بهره برداری می باشد و بخشی دیگر نیز برای اجرا به پیمانکار معرفی شده است.
وی افزود: مجتمع آبرسانی گاماسیاب ۲۰ روستای بخش مرکزی شهرستان را که دارای ۴۰ درصد جمعیت بخش را تشکیل می دهند زیر پوشش قرار داده است .
شیراوند گفت: با نظارت مرکز بهداشت شهرستان تمامی منابع آب آشامیدنی روستایی سالم و بهداشتی است و هیچ مشکلی ندارد.
در حال حاضر ۲۰ هزار مشترک روستایی تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب روستایی نهاوند قرار دارد.
بیش از ۹۰ هزار نفر از جمعیت ۱۹۰ هزار نفری نهاوند در ۱۶۷ روستای شهرستان زندگی می کنند .