- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

تبدیل ۳۴۰۰ متر سیم مسی برق به کابل خودنگهدار در روستاهای نهاوند

به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند، ذبیح‌الله  فاضلی با اشاره به اقدامات اجرایی در دوماهه اول سال جاری اظهار داشت: اصلاح کابل‌های خروجی پست نهاوند ۲ با اعتباری افزون بر ۳۵ میلیون تومان و تبدیل ۲ هزار متر سیم مسی به کابل خودنگهدار در روستای «نثار» با اعتباری افزون بر ۲۴ میلیون تومان از جمله فعالیت‌ها بوده است.

وی افزود: همچنین طی این مدت ۱۴۰۰ متر سیم مسی در روستای «بالاجوب» شهرستان نهاوند با اعتباری افزون بر ۲۳ میلیون تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند عنوان کرد: تعویض تابلوی ۱۶۰۰ آمپری پست زمینی بیمارستان شهید حیدری نهاوند با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیون تومان نیز از دیگر اقدامات اجرایی در سال جاری بوده است.

وی یادآور شد: تعمیرات فیدر گرین از ابتدای پست نهاوند با تعویض و تعمیر تجهیزات حفاظتی از ابتدای سال تاکنون انجام شده است.

فاضلی با اشاره به رفع حریم مسجد زرامین با اعتبار۳.۵ میلیون تومان عنوان کرد: تعویض ۱۰ اصله پایه شکسته نقاط مختلف با اعتبار ۹.۵ میلیون تومان و تعمیر ترانسفورماتورهای هوایی سهران، فوریت‌ها، کیان ۳ و اسدآباد با اعتبار ۲۴ میلیون تومان و اصلاح پست‌ها نیز از دیگر اقدامات بوده است.