- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

دستگاه های اجرایی استان همدان نباید سرمایه گذار را قفل کنند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای نهاوند، رضا قیاسی صبح دوشنبه ضمن بازدید از کارخانه لبنیات آوش نهاوند با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری از دیرباز زمینه و ساز و کار فراهم بوده ولی کمتر اتفاق افتاده بود تصریح کرد: متاسفانه در گذشته سرمایه‌گذار داخلی، خارجی و بومی استان کمتر نسبت به سرمایه‌گذاری در استان همدان اقدام می‌کرد که با تلاش این روند اصلاح شده است.

قیاسی با اشاره به اینکه ما برای رسیدن اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی داریم، افزود: اگر از سرمایه‌گذاران بومی حمایت نکنیم، سرمایه گذار غیر بومی چطور برای کار در استان اعتماد می‌کند.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه عده ای تنگ نظر و بدبین باعث دلسردی سرمایه گذاران در استان همدان می شوند و به جای حمایت دنبال مسائل حاشیه ای هستند، اضافه کرد: باید  با حمایت از سرمایه گذار و حذف قوانین دست و پاگیر زمینه حضور بخش خصوصی را بویژه برای سرمایه گذاران بومی فراهم کرد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان  با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: نامگذاری این موضوع طی هفت سال پیاپی نشان از حساسیت و اهمیت موضوع دارد چراکه بخش اقتصادی مهمترین مشکل کشور و نیز استان همدان است.

رضا قیاسی مشارکت و حضور پررنگ سرمایه گذار را عامل رونق اقتصادی در استان و نیز نهاوند دانست و گفت: خروج نهاوند از شرایط ضعیف اقتصادی و کاهش بیکاری جوانان منوط به استقبال مسولین از بخش خصوصی است و تا زمانی که سرمایه گذاری در  استان و نهاوند رخ ندهد علاوه بر اینکه مشکلات و دغدغه های مردم همچنان باقی مانده بلکه بر معضلات و مشکلات اجتماعی و اقتصادی استان نیز افزوده می شود.